Tłumacz powinien biegle znać język, na który dokonuje przekładu. Ale oprócz języka przekładu posługuje się również językiem ojczystym. W języku

Wiecej