Nie każda osoba biegle znająca języki może zostać tłumaczem przysięgłym. Wedle obowiązujących w naszym kraju przepisów, o tę pracę może się ubiegać obywatel Polski lub innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, znający język polski.

Osoba która chciałaby zostać tłumaczem przysięgłym musi także posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych i nie może być karana, w szczególności za przestępstwa skarbowe i gospodarcze. Warunkiem dopuszczenia osoby ubiegającej się o stanowisko tłumacza przysięgłego do egzaminu z umiejętności językowych, jest także ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu magistra.

Jeszcze nie tak dawno, aby zostać tłumaczem przysięgłym należało ukończyć studia magisterskie na odpowiednim kierunku filologicznym lub podyplomowe związane z tłumaczeniami. Przepis ten od niedawna został zniesiony i przyszły tłumacz przysięgły musi jedynie posiadać wyższe wykształcenie, bez konkretnej specjalizacji.

Ten ruch ułatwił osobom biegle posługującym się językiem, a nie posiadających wykształcenia kierunkowego, poszerzenie swoich kwalifikacji. Kiedy zostaną spełnione wszystkie wymogi, osoba która pragnie zostać tłumaczem przysięgłym, po zgłoszeniu gotowości do przystąpieniu do egzaminu i uiszczeniu odpowiedniej opłaty na rzecz Ministerstwa Sprawiedliwości, zostaje dopuszczona do stosownego egzaminu.

Jego pozytywny wynik kwalifikuje do pracy tłumacza przysięgłego. Pozostaje jeszcze wpisanie na listę tłumaczy i złożenie ślubowania i można rozpoczynać pasjonującą, pełną wyzwań pracę.

Dodatkowe informacje można znaleźć w samych biurach tłumaczeń oraz na ich stronach internetowych. Warto przeczesać wyniki wyszukiwarki internetowej, zaopatrzone nazwą interesującej nas lokacji, na przykład „przysięgłe tłumaczenia warszawa”.

.