Teksty w języku obcym pojawiają się dosyć często. Widzimy je głównie w internecie, ale nie tylko. Posługują się nimi firmy mające partnerów zagranicznych, a niekiedy my otrzymujemy dokument w języku obcym. I w tym przypadku potrzebne nam będzie tłumaczenie na nasz język ojczysty. Usługi translatorskie wykonują dla nas biura tłumaczeń.

Obecnie mamy ich sporo na rynku. Biura tłumaczeń otrzymują różne odznaczenia oraz certyfikaty. Mają one potwierdzać, że usługi oferowane przez dane biuro tłumaczeń stoją na wysokim poziomie. A jak to dokładniej wygląda? Jednym z wyróżnień dla biur tłumaczeń jest certyfikat zgodności z normą jakościową PN-EN 15038:2006. Jest to norma znana w Europie, zresztą została ona przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny.

Jak łatwo się domyśleć, zawiera ona zbiór kryteriów dotyczących tłumaczeń. Tak więc biuro tłumaczeń, które otrzyma taki certyfikat to biuro, które oferuje usługi wysokiej jakości. Przyznanie takiego certyfikatu poprzedza audyt. Audyt obejmuje kompleksowe badanie procesów zachodzących w firmie. Ponadto biura tłumaczeń mogą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa informacji ISO 27001.

A ponadto certyfikat ISO 9001:2009. Są to systemy zarządzania jakością przyznawane różnym firmom, z różnych branż. Warto zwracać uwagę na certyfikaty dawane biurom tłumaczeń. Stanowią one swego rodzaju potwierdzenie jakości oferowanych przez nie usług. Dotyczy to samych tłumaczeń, jak również obsługi klienta, weryfikacji efektów pracy, proces rekrutacji tłumaczy, organizacja itd.

Duża ilość certyfikatów świadczy o całej pracy biura tłumaczeń..