Tłumaczenie to trudny proces, wymagający skupienia się. W dodatku chcemy mieć czytelny układ stron. W jednym miejscu tekst źródłowy, a w drugim tekst tłumaczony. W dodatku zależy nam na tym, aby praca przebiegała komfortowo i efektywnie. Cóż, nie pozostaje nic innego, jak sięgnąć po oprogramowanie CAT. Czyli oprogramowanie wspierające pracę tłumacza.

Praca przy wykorzystaniu programów wspierających tłumaczenia staje się efektywniejsza. Weźmy na przykład popularny program Trados. Program ten posiada rozbudowaną bazę danych i pamięć tłumaczeniową. Są one rozbudowywane przez użytkownika. Baza jest tutaj elementem bardzo istotnym. Usprawnia ono proces tłumaczenia.

W pamięci przechowywane są gotowe fragmenty tekstu. Mogą one zostać wykorzystane w tłumaczeniu. Automatycznie nastąpi zamiana fragmentu tekstu źródłowego, na tłumaczenie znajdujące się w pamięci programu. W przypadku programu Trados praca zostaje znacznie uproszczona. Zakładamy nowy projekt i wczytujemy tekst, który ma zostać przetłumaczony. Dzięki pamięci tłumaczeń część całego procesu może się odbyć automatycznie.

A więc program wykona znaczną część pracy za nas. A jeżeli będziemy musieli osobiście wykonać tłumaczenie, program umożliwi nam wygodną i efektywną pracę. Będziemy mieli czytelny podgląd i bez problemu naniesiemy zmiany. A potem pozostaje formatowanie. Tutaj również nie ma problemu – Trados sformatuje tekst końcowy tak, jak tekst źródłowy. A wszystko sprawnie i wygodnie.

Generalnie tłumaczenie z wykorzystaniem CAT sprowadza się do założenia projektu, wczytanie tekstu źródłowego, przetłumaczenia z wykorzystaniem pamięci i zapisanie pliku wyjściowego..