Teksty wymagające przetłumaczenia trafiające do tłumacza różnią się zarówno treścią, jak i tematyką czy użytym słownictwem. Mogą to być zarówno

Wiecej