Teksty wymagające przetłumaczenia trafiające do tłumacza różnią się zarówno treścią, jak i tematyką czy użytym słownictwem. Mogą to być zarówno utwory literackie, literatura piękna, osobista korespondencja, ale także bardziej złożone teksty specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin.

O ile tłumaczeń zwykłych podejmuje się praktycznie każdy tłumacz, nawet z niewielkim doświadczeniem, to specjalistyczne zwykle trafiają do biur tłumaczeń, w których wysoko wykwalifikowana karda, a przede wszystkim doświadczona w tego typu translacjach, jest w stanie rzetelnie wykonać takie zlecenie. Tłumaczenia specjalistyczne obejmują głównie opracowania techniczne, instrukcje obsługi, normy, kontrakty i inne dokumenty.

Tego typu praca wymaga specjalistycznej wiedzy i często współpracy ze specjalistami z danej dziedziny, ponieważ nawet najlepsza znajomość języka może być w tym wypadku niewystarczająca. Specyficzne słownictwo, charakterystyczne dla danej branży cechuje tego typu tłumaczenia.

Dodatkową trudnością w tłumaczeniach specjalistycznych jest wierne, a zarazem sensowne przetłumaczenie tego typu dokumentów, tak aby treść w nich zawarta była zrozumiała dla czytelnika, a jednocześnie zachowane były najistotniejsze cechy dokumentu. Tłumaczenia specjalistyczne są o wiele bardziej czasochłonne niż zwykłe, wymagają wiedzy technicznej i doskonałej znajomości języka.

Tłumacz często musi korzystać z konsultacji ze specjalistą w danej dziedzinie. Automatycznie wiąże się to z wyższymi cenami za wykonanie tego typu usługi.

.