O ile łatwo przyjąć wykładnię cenową w stosunku do tłumaczeń pisemnych, to przy zlecaniu tłumaczeń ustnych już trudniej ustalić miarodajną

Wiecej