O ile łatwo przyjąć wykładnię cenową w stosunku do tłumaczeń pisemnych, to przy zlecaniu tłumaczeń ustnych już trudniej ustalić miarodajną cenę, która będzie odpowiadała wykonanej usłudze. Zwyczajowo brana jest pod uwagę ilość godzin, podczas których tłumacz będzie wykonywał swoją pracę, ale także specyfikacja miejsca, warunki pracy i rodzaj wykonywanego tłumaczenia. Zwykle inna cena obowiązuje za tłumaczenia szeptane, podczas szkoleń czy prezentacji odbywających się w wąskim gronie słuchaczy i ustala się ją od godziny pracy. Inaczej jest wyceniona usługa tłumaczenia konsekutywnego, które zwykle świadczone jest podczas rozmów handlowych i biznesowych. Podobnie wyceniane jest tłumaczenie ustne symultaniczne, które najczęściej towarzyszy konferencjom międzynarodowym i wymaga najwyższych kwalifikacji. Zwykle wyceniane jest na podstawie tak zwanych bloków, z których każdy zwyczajowo trwa 4 godziny.

Cena za godzinę czy blok pracy tłumacza ustnego zwykle dotyczy także jego dojazdu na miejsce wykonywanej usługi i powrotu. Przerwa, szczególnie przy tłumaczeniach symultanicznych, nie dłuższa niż jedna godzina, również jest wpisana w czas pracy. Jeżeli zachodzi potrzeba tłumaczeń za granicami kraju, do kosztów tłumaczenia należy nie tylko doliczyć dojazd, ale także nocleg, wyżywienie i ubezpieczenie tłumacza. Cena tłumaczeń ustnych wyraźnie wzrasta podczas pracy wykonywanej w godzinach nocnych, a także w trybie awaryjnym, kiedy tłumacz musi stawić się bez przygotowania na miejsce wykonywania usługi. Także ustne tłumaczenia specjalistyczne znacząco podwyższają stawkę należną za tego typu translacji..

Biuro tłumaczeń w Warszawie