Tłumaczenia ustne należą do jednych z najtrudniejszych, wymagających najwyższych kwalifikacji. Wyróżniamy kilka rodzajów tłumaczeń konferencyjnych, najczęściej używane to symultaniczne, czyli odbywające się jednocześnie z wystąpieniem i konsekutywne, polegające na tłumaczeniu po zakończeniu wypowiedzi. Tłumaczenia ustne wymagają ogromnego doświadczenia od tłumacza, a także skupienia na wypowiadanych tekstach, tak aby tłumaczony teks jak najlepiej oddawał sens wypowiedzi.

Przygotowanie do tłumaczenia konferencyjnego wymaga od tłumacza dogłębnego zapoznania się z tematem konkretnego spotkania i przede wszystkim z właściwą, specjalistyczną terminologią z jaką może się zetknąć podczas konferencji. Tłumacz powinien otrzymać wszelkie materiały dotyczące konferencji od jej organizatora, pozwoli mu to na rozeznanie się w tematyce z jaką będzie miał do czynienia i prelegentami, których wypowiedzi będzie tłumaczył. Dobrze jeśli przygotuje sobie glosariusz, podręczny słownik lub słownik internetowy z trudną terminologią, z którego w razie wątpliwości będzie mógł skorzystać.

Ważne jest zapoznanie się ze skrótami i ich znaczeniem w danej dziedzinie. Właściwe przygotowanie trwa nawet kilka dni, zależy bowiem od niego jakość wykonanego tłumaczeniu już bezpośrednio na konferencji. Tłumaczenia podczas konferencji często mają charakter poufny, dlatego tłumacz musi wykazać się dyskrecją, a to co było jej tematem zachować dla siebie.

Dobrze przygotowany tłumacz, potrafi wiernie odtworzyć sens wypowiedzi i płynnie tłumaczyć pojawiające się kolejne wypowiadane zdania. Od jego pracy zależy w dużej mierze sukces konferencji..

Strona biura tłumaczeń